Danmark - Island / Installation view

GROUP EXHIBITION IN ASSOCIATION WITH: Søren Møller
YEAR: 2019
EXHIBITION LOCATION: Multikulturhus Sønderborg, Sønderborg, Denmark
WEBSITE: www.xbunker.dk
LOCATION: Multikulturhuset Sønderborg
 

Om disse billeder

  Alle mine værker er eksperimenter. Min interesse ligger i de egenskaber, der kendetegner det traditionelle maleri med farver, komposition, lys og skygge, adskillige lag og dybde samt struktur, men det udfordres også og stilles op imod vores industrielle omgivelser.

   Som ung mand arbejdede jeg i flere år som snedker og på et værksted, hvor vi lavede bl.a. proteser. Her lærte jeg adskillige materialer at kende, som senere har inspireret mig i mit kunstneriske virke. Igennem årene har jeg således eksperimenteret med materialer som epoxy, polyester, plexiglas, blik, plast, armeringsvæv, glasfiber, kulfiber, Aramid-fiber og tjære. Min praksis involverer således en kombination af filosofiske og materielle undersøgelser, og hvordan disse kan kombineres.

   Den industrielle verden med al sin logiske, systematiske, forudsigelige og økonomiske tilgang til produktet efterlader intet til tilfældighederne. Alt er kalkuleret, alt er planlagt ned til mindste detalje. Produktet er en form, som er forudbestemt til et bestemt formål og skal være fejlfrit. Dette står i stor kontrast til det traditionelle maleri.

   Det kan godt være, at jeg lægger ud med en skitse og en ide, men jeg forsøger at opretholde en åben, nysgerrig, spontan og følelsesmæssig tilgang til maleriet. Jeg lytter og mærker efter, slipper modstand. Uforudsigelige tilfældigheder og det ukendte er velkommen. Jeg lader maleriet mest muligt skabe sig selv, men også i forbindelse med det industrielle materiale og håndværk. I nogle værker tager den traditionelle tilgang overhånd over den industrielle tilgang – i andre værker er det omvendt.

   Jeg anser værket Painting som et maleri. Det har alle de egenskaber, som et traditionelt maleri har, men er i høj grad tilpasset industrielle materialer og tankegang. Inspireret af loftshøjden i det smukke udstillingsrum undersøger jeg maleriets grænser. Antal stålprofiler kan variere.

   I øvrige malerier tager jeg afsæt i nogle instruktioner og logoer, som er printet på en dampspærre. Den lægges ned i vådt epoxy, og når epoxyen er tør, rives dampspærren af, og tilbage står instruktionen spejlvendt som en del af billedet. Printet kan anses som et mekanisk penselstrøg – nogle gange bliver det ulæseligt, men det minder stadigvæk om industrisamfundets nærvær og betydning. Her leger jeg også med tilfældighederne og lader maleriet mest muligt skabe sig selv.